Skontaktuj się z nami

Konwencje w transporcie drogowym

Konwencje w transporcie drogowym
Konwencje w transporcie drogowym

Znajomość konwencji transportu drogowego oraz ich postanowień to podstawa w pracy Spedytora. 

Jest pięć głównych konwencji i umów w międzynarodowym transporcie drogowym. Należą do nich:

  • TIR,
  • CMR,
  • ATA,
  • ATP,
  • umowa AETR.

Konwencja TIR odpowiada za regulacje transportu towarów w tranzycie. Dokumentem konwencji TIR jest karnet TIR. Właścicielem karnetu jest międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU). Dokument ten jest zabezpieczeniem dla opłat celnych w krajach, przez który następuje przewóz.

Konwencja CMR reguluje zasady międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Ustanowiono w niej wzór międzynarodowego listu przewozowego - dokument CMR.

Konwencja ATA dotyczy towarów wyeksportowanych czasowo, z zamiarem ich powrotnego przywozu. Dokumentem jest karnet ATA, który wydaje Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu i podobnie jak w karnecie TIR potrzebna jest deklaracja finansowa. 

Konwencja ATP dotyczy przewozu towarów szybko psujących się oraz sprzętu, który jest do tego wykorzystywany. Reguluje zasady dotyczące warunków przewozu towarów, wprowadza wytyczne dotyczące izoterm oraz standardy agregatów ziębniczych.

Umowa AETR reguluje czas pracy kierowcy oraz wymagania, jakie musi spełniać kierowca. Wprowadzenie tej ustawy miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i usprawnienie międzynarodowych przewozów osób i ładunków.

Masz pytania?

Czekamy po drugiej stronie.
Nie zostawimy Cię w potrzebie!

Zadzwoń lub napisz

Facebook Instagram TikTok LinkedIn