Skontaktuj się z nami

Komunikaty

TREŚĆ OGŁOSZENIA W DRODZE UDOSTĘPNIENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU PODZIAŁU NA STRONIE INTERNETOWEJ IMEX LOGISTICS SP. Z O.O.

Spółka dzielona tj. spółka pod firmą IMEX LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 134C, (63-100 Śrem), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374143, posiadająca NIP: 4990630528, numer REGON: 320940391 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) niniejszym ogłasza w drodze bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, plan podziału przez wydzielenie tj. w drodze przeniesienia części majątku spółki pod firmą IMEX LOGISTICS SP. Z O.O. (jako spółki dzielonej) na nowo zawiązywaną spółkę pod planowaną firmą IMEX ASSETS SP. Z O.O. (jako spółkę nowo zawiązywaną).

Plan podziału został sporządzony w dniu 28 lutego 2023 r. a następnie, od dnia 28 lutego 2023 r., bezpłatnie udostępniony na niniejszej stronie internetowej spółki dzielonej – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Masz pytania?

Czekamy po drugiej stronie.
Nie zostawimy Cię w potrzebie!

Zadzwoń lub napisz

Facebook Instagram TikTok LinkedIn