Skontaktuj się z nami

Konwencja ATA

Konwencja ATA

Dziś trzecia z pięciu najważniejszych konwencji w transporcie drogowym. 

Konwencja ATA dotyczy towarów wyeksportowanych czasowo, z zamiarem ich powrotnego przywozu. 

Karnet ATA ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Podstawą prawną dla stosowania karnetów ATA są:

  • Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 1969 r. poz. 242), zwanej „Konwencją ATA”,
  • Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14, poz. 61 i Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 1668), zwanej „Konwencją stambulską”.

Towary, które mogą być przewożone w ramach konwencji ATA to między innymi:

  • próbki handlowe,
  • towary na targi i wystawy,
  • wyposażenie zawodowe.

Karnet ATA jest międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD (to uniwersalny statystyczny dokument celny, wykorzystywany podczas dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych), deklaracji celnych, ani składać depozytów na przekraczanych granicach.

Karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży, czy przetworzenia.

Aby wyrobić karnet należy znać trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji. Jego czas ważności to 12 miesięcy.

Masz pytania?

Czekamy po drugiej stronie.
Nie zostawimy Cię w potrzebie!

Zadzwoń lub napisz

Facebook Instagram TikTok LinkedIn