Skontaktuj się z nami

Konwencja ADR

Konwencja ADR

Konwencja ADR to europejska umowa dot. międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Obowiązuje w 44 krajach. 

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa. Jakie jest jego zadanie?  

Doradca ADR pomaga w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządza obowiązkowe sprawozdania roczne do wojewody i wprowadza odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa.

Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nieobligatoryjnie (można stosować wersję poprzednią konwencji), od 1 lipca obowiązuje zawsze obligatoryjnie.

Konwencja ADR składa się z:

  • umowy właściwej, w której określone są stosunki prawne pomiędzy uczestniczącymi krajami,
  • załączników A i B, gdzie zawarte są przepisy regulujące warunki międzynarodowego transportu drogowego poszczególnych materiałów niebezpiecznych.

Umowa ADR ma wspólne źródła z umowami dotyczącymi międzynarodowego transportu: drogą morską (IMDG), kolejową (RID) i lotniczą (ICAO).

Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:

- numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
- numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry (w mianowniku).

Masz pytania?

Czekamy po drugiej stronie.
Nie zostawimy Cię w potrzebie!

Zadzwoń lub napisz

Facebook Instagram TikTok LinkedIn